Troszkę historii

Od wielu lat artykułowana była potrzeba zorganizowania środowiska Ogólniaka w ramy bardziej formalne np. w formę stowarzyszenia. Temat przed kilkoma laty został podjęty przez Radę Szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie, tworzoną przez jej uczniów, rodziców i nauczycieli. Po latach dyskusji został wypracowany projekt statutu Stowarzyszenia NASZE LICEUM.

"Pokłady pozytywnej energii, niewykorzystanych talentów, poczucie wspólnoty i wzajemna życzliwość tkwiące w wielu osobach, które część swojego życia związały z czechowickim Ogólniakiem, mogą w przyszłości zaowocować niejedną cenną inicjatywą. Formalne powołanie stowarzyszenia pozwoli działania uporządkować, lepiej zorganizować, prowadzić w sposób zarezerwowany tylko dla organizacji posiadających osobowość prawną.

Zorganizujmy się. Bądźmy razem. Stwórzmy sobie pole do aktywności. Zorganizowani będziemy silniejsi. Zorganizujmy stowarzyszenie dla nas samych. Hasłem, wokół którego spróbujemy się zorganizować niech będzie NASZE LICEUM."

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 25 czerwca 2013 r. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia i przyjęciu nazwy: Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształącego im. Marii Skłodowskiej-Curie "Nasze Liceum".

11 października 2013 roku, Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał nasze Stowarzyszenie do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000480624.

Nasze cele

 • zorganizowanie działania środowiska skupionego wokół LO
 • wspieranie marki LO oraz poszerzanie oferty szkoły i dbałość o jej rozwój
 • wsparcie dla LO oraz uczniów, pracowników, absolwentów oraz środowiska
 • podtrzymywanie i tworzenie więzi między członkami stowarzyszenia
 • prowadzenie działalności wspomagającej i poszerzającej bieżące działania szkoły
 • wspólne, zorganizowane reprezentowanie interesów grupy w środowisku
 • lokalne działania w sferze kultury, sportu, przedsiębiorczości
 • konto: 49 1050 1070 1000 0090 3026 6028


  Zarząd Członkowie zarządu Komisja rewizyjna
  Mariusz Gwóźdź - prezes Alicja Ciastoń Renata Makowska
  Zbigniew Trebel - wiceprezes Ewa Olszewska Jan Bieroński
  Wiesław Gliniak Adam Waleczek
  Radosław Hudziec
  Grzegorz Pysz

  NIP: 652-172-36-32 REGON: 243 403 818 KRS: 000048062